WAVE Weed Control is now Heatweed Technologies

Visit website
WAVE Europe B.V.

Antea Group en Wave Weed Control ondertekenen partnerovereenkomst

Antea Group en Wave Weed Control bekrachtigen de kennisdeling op het gebied van onkruidbestrijding op verharding door het ondertekenen van een partnerovereenkomst. Belangrijk in het licht van het verbod op chemische middelen. Dit biedt in GBI 6 nieuwe mogelijkheden voor afwegingen rond onkruidbestrijding. Dit wordt ondersteund door onderzoek van Wave in samenwerking met de universiteiten van Wageningen en Gent.

nws-gbi-6-klaar-voor-hernieuwde-afwegingen-onkruidbestrijding

Tonie Speelman van Antea Group (rechts) en Erik Bretveld van Wave Weed Control (links) ondertekenen de partnerovereenkomst.

Verbod op chemische middelen vanaf 2015 vraagt om beleidswijzigingen
Volgend jaar moeten veel gemeenten en uitvoerende partijen hun beleid en strategie aanpassen, omdat in november 2015 het verbod op chemische onkruidbestrijding op (half)verhardingen ingaat. Daarmee verdwijnt de goedkoopste manier van onkruidbestrijding uit de maatregelpakketten.

GBI 6 verrijkt met onderbouwde kennis
Het maken en vastleggen van beleidswijzigingen vraagt om actuele en betrouwbare gegevens over kosten, effecten en risico’s van methoden. Wave Weed Control heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan op het gebied van onkruidbestrijding in de openbare ruimte. In samenwerking met verschillende universiteiten heeft zij een grote hoeveelheid kennis en data opgebouwd. Hiermee wordt GBIkennisbank verrijkt, zodat de noodzakelijke keuzes ten aanzien van uitvoeringsmethodes op dit beleidsterrein beter gecalculeerd kunnen worden.

Van informatie naar duurzaam inzicht
Hoewel in tijden van bezuinigingen de keuze voor chemische bestrijding een logische lijkt, speelt natuurlijk vooral het effect van de middelen de leefomgeving parten. Met het verbod op deze middelen zijn wij echter nog niet af van de nadelige effecten op het milieu. Elke methode kent een ecologische voetafdruk. Met het inbrengen van meer kennis over de effecten van het toepassen van verschillende methodes en door het combineren van bestaande kennis en gegevens in GBI, zijn de beheerders in staat meer inzicht te krijgen in kosten van de uitvoering, milieubelasting, effecten ten aanzien van onkruidgroei en consequenties van een bepaalde inrichting.