WAVE Weed Control is now Heatweed Technologies

Visit website
WAVE Europe B.V.

FAQ

Wat voor effect heeft het heet water van de WAVE-machine op de plant?

Één van de beste energiedragers van de natuur is (oppervlakte) water. De WAVE-machine maakt hier efficiënt gebruik van. Door water met een temperatuur van 98 graden (geen stoom) gericht op de plant te spuiten, komt er een grote hoeveelheid energie in de plant. Dit heeft tot gevolg dat de celstructuur van de plant kapot gaat. Het grote voordeel van heet water is dat het tussen de stenen valt en daardoor ook gemakkelijk de wortels bereikt (water wil van nature al naar beneden). Na de behandeling(en) zijn de wortels van het onkruid dusdanig uitgeput dat de groei stopt, met als resultaat: een onkruidvrij straatoppervlak

Is de WAVE CO2 neutraal?

Ja, de WAVE service en dienstauto’s worden CO2-gecompenseerd. Daarnaast zijn alle actieve sensorgestuurde WAVE machines in Nederland CO2-neutraal. Omdat WAVE veel waarde hecht aan duurzaam ondernemen en milieu compenseren wij deze CO2 uitstoot. Dit doen we samen met de organisatie Treesforall. Deze organisatie plant extra bomen om de CO2 uitstoot van alle operationele sensorgestuurde WAVE-machines te compenseren. Voor meer informatie over de organisatie, die zich inzet voor het behoud van bossen en het stimuleren van lokale economieën zie Treesforall.

Beschadigt de WAVE machine wegen en andere verhardingen?

Nee, de WAVE-methode brengt geen schade toe aan de ondergrond. De WAVE machine werkt met lage druk van 2,5 bar (vergelijkbaar met de waterdruk van de keukenkraan) en maakt geen gebruik van hoge druk injectie. Door de lage druk blijft zand tussen de voegen gewoon liggen. Dit is een groot voordeel ten opzichte van andere onkruidbestrijdingsmethoden die bijvoorbeeld werken met borstels. Werken met de WAVE resulteert in minder beschadigingen en daarmee ook in minder onderhoudskosten aan deze verhardingen.

Kan de WAVE ook op halfverhardingen worden gebruikt?

Ja, de WAVE is prima te gebruiken op halfverhardigen. Met een lage wieldruk laat de WAVE machine geen sporen na op de halfverharding. Ook spatten steentjes en gruis niet op. Dit voorkomt omgevingsschade en betekent dat de halfverharding achteraf niet geherprofileerd hoeft te worden.

Kan de WAVE ook op de stoep worden gebruikt?

Ja, de WAVE-machine is met een maximale breedte van 1,25 meter (makkelijk verstelbare voorbak van 1,60 of 1,20 meter breed) prima in staat op de stoep onkruid te bestrijden. De druk van de banden op de stoep is vergelijkbaar met een grote grasmaaier. De zwenkbare voorbak geeft de machinist extra mogelijkheden om op plekken te komen die moeilijk te bereiken zijn. De machine kan scherp langs gazons en plantvakken werken.

Bestrijdt de WAVE naast onkruid ook algen en mossoorten?

Ja, de WAVE-methode werkt bij alle planten, gras-, mos- en algensoorten. De WAVE maakt de celstructuur van deze soorten kapot, eenvoudig door de energie in het hete water. De WAVE kent om deze reden ook geen resistente onkruiden; dit in tegenstelling tot de chemische methoden voor onkruidbestrijding.

Zijn er onkruidsoorten resistent tegen de WAVE?

Nee, iedere onkruidplant laat zich koken, ook hardnekkig onkruid. Thermische onkruidbestrijding werkt bij alle planten hetzelfde. Dit in tegenstelling tot chemische onkruidbestrijdingsmethoden, waar steeds vaker wordt geconstateerd dat planten resistent raken tegen de werkzame stof (veelal glyfosaat).

Zelfs harnekkige onkruiden met een groot wortelnetwerk, zoals paardenbloem, heermoes e.d., worden met de WAVE methode effectief bestreden. Hiervoor zullen wel meerdere behandelingen nodig zijn, omdat het wortelnetwerk veel reserves heeft opgebouwd en tot dieper in de grond reikt. Bij elke behandeling met het hete water van de WAVE machine raakt het wortelstelsel verder uitgeput, totdat het onkruid niet meer terugkomt.

Hoe vaak moet de WAVE worden ingezet?

Dit hangt mede af van het gewenste resultaat (beeldbestek), het weer en de mate van onkruidgroei bij aanvang. Veel gemeenten maken vaste afspraken over de beeldkwaliteit ofwel de mate waarin de openbare ruimte onkruidvrij moet zijn. Beeldkwaliteit kent verschillende niveaus met betrekking tot hoeveel onkruid er in een gebied of wijk getolereerd wordt. In vrijwel alle gevallen is drie tot vier onkruidbestrijdende behandelingen per onkruidseizoen (maart t/m oktober) voldoende.

Moet je na de WAVE ook nog vegen?

Nee, na de onkruidbehandeling van de WAVE sterven de bovengrondse delen van de plant binnen enkele dagen af. De plant verschrompelt en hoeft niet te worden opgeveegd. Als de WAVE voor het eerst gebruikt wordt in een (achterstallig) of slecht onderhouden gebied (mate van onkruid), raden wij aan eerst een voorronde uit te voeren.

Is de WAVE duur in verhouding met andere onkruidbestrijdingsmethoden?

Vergelijkend onderzoek wijst uit dat de WAVE-methode niet de goedkoopste onkruidbestrijdings-methode is (chemische onkruidbestrijding is goedkoper). Echter blijkt uit ditzelfde onderzoek dat de WAVE wel de effectiefste en milieuvriendelijkste methode is om onkruid te bestrijden. In tegenstelling tot andere onkruidbestrijdingsmethoden kan de WAVE het onkruidniveau terugdringen in plaats van het alleen te beheersen. WAVE is wel een goedkope methode op de lange termijn, omdat de onkruiddruk afneemt en er dus minder onkruidbestrijding hoeft plaats te vinden.

Aangezien de WAVE de (half)verhardingen niet beschadigt, worden op de lange termijn bovendien kosten bespaard op herstelwerkzaamheden aan deze verhardingen. De meerwaarde van de WAVE is dus niet alleen dat het kwalitatief goede onkruidbestrijding is, maar ook dat het op de meest milieuvriendelijke en duurzame manier wordt uitgevoerd.

Kan ik direct na de WAVE zonder brandblaren over de bespoten stoep lopen?

Ja, dat kan aangezien de WAVE machine de verhardingen niet dusdanig verwarmt dat er een gevaar voor brandblaren optreedt. Daarnaast spuit de machine alleen indien er onkruid gedetecteerd wordt. Omdat de hoeveelheid water minimaal is, ontstaan er geen plassen heet water op de verhardingen.

Maakt de WAVE gebruik van leidingwater?

Nee, de WAVE-machine hoeft geen leidingwater te tanken. De machine beschikt namelijk over verschillende waterfilters die ervoor zorgen dat de machine ook optimaal functioneert met oppervlakte water.

Kan de WAVE onkruid bestrijden: in de goot/tegen de gevel/onder obstakels?

De WAVE-machine heeft een beweegbare voorbak. De machinist kan deze naar wens besturen om zo het bereik van de WAVE te vergroten. De voorbak heeft daarnaast aan beide zijkanten sproeiers waarmee gemakkelijk langs de goot en onder obstakels onkruid kan worden bestreden. Indien deze opties niet toerijkend zijn voor het gewenste resultaat, kan de machinist beslissen om met de standaard hand-lans de moeilijk bereikbare plekken handmatig te behandelen.

Kan de WAVE langs gazons werken?

Ja, de WAVE kan vlak langs gazons werken. Zolang de voorbak over de verharding gaat, zal het groen van het gazon niet gedetecteerd worden. WAVE kan derhalve een zeer scherpe overgang tussen gazon en verharding bewerkstelligen.

Kan de WAVE ook onkruid bestrijden tussen de planten?

Nee, de zelfrijdende WAVE machine is niet geschikt voor het werken in de borders. De Mid Series handmachine kan dit echter wel.

Kan de WAVE ook kunstgras reinigen?

Het hete water bestijdt de ingegroeide onkruiden. De druk van de WAVE machine is te laag om storende lagen in de opbouw af te breken.

Hoe werkt de LCA-analyse?

De WAVE machine is geanalyseerd door middel van Life Cycle Assesment (LCA), ook wel levenscyclusanalyse genoemd. Dit is een gestandaardiseerde internationale methode die de milieu-impact van een machine of methode berekent over zijn gehele levenscyclus. De methode is zeer geschikt om na een aantal jaren te herhalen. WAVE kan hieraan een goede vergelijking ontlenen om verbeteringen te monitoren. Het nadeel van de LCA-analyse in Nederland is dat fabrikanten zonder screening data kunnen aanleveren. Daardoor kan het voorkomen dat onbetrouwbare gegevens met elkaar vergeleken worden. Uitkomsten van vergelijkende LCA analyses zijn daarom niet geschikt als commercieel argument.

Kan ik de WAVE kopen en/of huren?

Beide mogelijkheden kunnen. U kunt zich richten tot de WAVE dealer bij u in de regio of natuurlijk door contact op te nemen met ons, telnr 0318-469799, info@waveonkruidbestrijding.nl

Geeft de WAVE altijd dezelfde hoeveelheid water op een onkruidplant?

Ja, de WAVE werkt met infrarood sensoren. Deze sensoren zorgen ervoor dat de WAVE alleen water spuit wanneer er onkruid wordt gedetecteerd. De aan de sensor gekoppelde kleppen worden proportioneel snelheidsonafhankelijk aangestuurd. Dit betekent dat de snelheid waarmee de WAVE rijdt niet uitmaakt. De software berekent de snelheid en doseert de juiste hoeveelheid water.