WAVE Weed Control is now Heatweed Technologies

Visit website
WAVE Europe B.V.
Energiezuinig

Energiezuinig

Door het gebruik van heet water als energiedrager voor het koken van de onkruidplant, wordt met een afgemeten hoeveelheid water een zeer goed resultaat geboekt. Enerzijds komt dit door de intensieve werking van het water op de celstructuur, anderzijds door het effect van het indalende water op de wortelhals. In de vergelijkende studie van P. Kristoffersen zijn frequentie en energieverbruik van verschillende onkruid- bestrijdingsmethoden in kaart gebracht. Dit is de enige vergelijkende studie in Europa die onafhankelijk van leveranciers of gebruikers is uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat heet water de beste kwaliteit biedt met de minste inzet. Ten opzichte van de onderzochte heet water “volvelds”-methode bespaart WAVE onkruidbestrijding minimaal 50% water en dus energie. Dit onderzoek heeft een vervolgstudie opgeleverd waarin onderzocht wordt welke methoden onkruid werkelijk doden. De tussentijdse resultaten van dit nieuwe onderzoek zijn zeer positief voor de toepassing van heet water als onkruidverdelger.

Energieverbruik per m²
Om een juiste vergelijking van het energieverbruik te maken, is Joule per m² per jaar de meest geëigende. De WAVE onkruidbestrijding Sensor Series 400/34 verbruikt per dag circa 90 liter brandstof (circa 2 ha en afhankelijk van situationele variabelen zoals onkruidbezetting en weersomstandigheden). WAVE onkruidbestrijding heeft echter het laagste energieverbruik per m² gerelateerd aan de grote oppervlakte dat per dag wordt uitgevoerd in combinatie met het beperkte aantal beurten per jaar, maximaal 4 (zie onderzoek Pelle Kristoffersen). De CO2 die ondanks ons relatief lage energieverbruik per m² uit wordt gestoten, compenseren wij via Trees for All. WAVE is dan ook de enige methode voor het bestrijden van onkruid en groene aanslag die CO2-neutraal werkt.

Bent u geïnteresseerd in WAVE onkruidbestrijding dienstverlening, onkruid verwijderen of aanschaf van een machine? Neem hier gerust contact met ons op.