WAVE Weed Control is now Heatweed Technologies

Visit website
WAVE Europe B.V.
WAVE Academy

WAVE Academy

De meerwaarde van WAVE onkruidbestrijding ligt niet alleen in de methode en het daarbij behorende productaanbod, maar ook in advisering en ondersteuning die wij de klant kunnen bieden op het gebied van onkruidbestrijding. Op verzoek en in samenspraak met de klant kan er een ondersteuningstraject opgezet worden, waarbij de betrokkenen zullen worden geschoold om mbv de WAVE onkruidbestrijding machines het beste rendement te behalen. De praktijk leert dat het gebruik van de WAVE onkruidbestrijding methode tegen onkruid de onkruid druk op termijn structureel vermindert. Hieruit blijkt dat de WAVE methode niet alleen beheert, maar ook werkelijk terugdringt. Om de hoge kwaliteitsstandaard van de WAVE onkruidbestrijding methode te waarborgen, laten wij per jaar meerdere representatieve praktijksituaties onderzoeken door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Bent u geïnteresseerd in WAVE onkruidbestrijding dienstverlening of aanschaf van een machine? Neem hier gerust contact met ons op.

WAVE onkruidbestrijding heeft haar hoofdvestiging in Veenendaal. Hieronder vindt u de contactgegevens van onze medewerkers, maar u kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze Dealers en Premium Partners. Samen met onze Dealers en Premium Partners zullen wij onze uiterste best doen om u vragen zsm mogelijk te beantwoorden.

De Premium Partners van WAVE onkruidbestrijding zijn over het algemeen bedrijven die in opdracht van gemeenten het onkruid in de openbare ruimte terugdringen, en daarbij moeten voldoen aan een bepaald kwaliteitsbeeld. Onze Premium Partners beschikken over één of meer WAVE machines en maken gebruik van onze service, advisering en scholing om deze machines optimaal in te zetten voor onkruidbeheersing en te voldoen aan de eisen voor het beeldbestek.